Alimentų išieškojimas

Alimentų išieškojimas Lietuvoje ir Užsienyje

Alimentų išieškojimas. Iš tikrųjų, pastaruoju metu labai padažnėjo atvejų, kai negalima išieškoti vaikų išlaikymui priteistų alimentų dėl įvairių priežasčių. Kartais priežastys būna objektyvios: sunki materialinė padėtis, nedarbas, nedarbingumas dėl sveikatos sutrikimų ir pan. Deja, vis daugėja atvejų, kai alimentų išieškojimas tampa neįmanomas dėl piktybinio vengimo juos mokėti: slapstymasis, nuolatinis darboviečių ir gyvenamosios vietos keitimas, išvykimas į užsienį ir pan.

Alimentų išieškojimas trumpai

Alimentų išieškojimas teisėje. Nepilnamečiams vaikams priteistas išlaikymas išieškomas iš privalančio jį mokėti tėvo (motinos) darbo užmokesčio, taip pat iš visų kitų jų pajamų rūšių. Išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos. Teisė reikalauti išlaikymo atsiranda tada, kai vaiko tėvas ar motina nebevykdo savo pareigos materialiai išlaikyti nepilnamečius vaikus. Už laikotarpį nuo išlaikymo neteikimo pradžios iki ieškinio pareiškimo dienos priteisiamas įsiskolinimas. Teismas negali priteisti įsiskolinimo daugiau nei už paskutinius trejus metus, skaičiuojant nuo dienos, kai pareikštas reikalavimas priteisti išlaikymą (CK 3.200 straipsnis).

Išlaikymo įsiskolinimas gali būti priteisiamas CK 3.196 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose numatytomis formomis, t. y. konkrečia pinigų suma ar priteisiant vaikui tam tikrą turtą. Kokia forma priteisti išlaikymo įsiskolinimą, priklauso nuo ieškovo reikalavimo, tačiau įstatyme (CPK 376 straipsnio 3 dalis) leidžiama teismui nustatyti ir kitokią formą nei prašo ieškovas, jeigu tai labiau atitinka vaiko interesus.

Atminkite, įstatymai riboja vaikų išlaikymo (alimentų) priteisimo terminą, kuris negali būti didesnis nei 3 metai. Tai reiškia, jei nesikreipsite ilgą laiką dėl vaiko išlaikymo (alimentų), pvz., daugiau nei 3 metus, alimentų išieškojimas bus galimas tik už tuos 3 metus. Todėl, kuo ankstesnis kreipimasis į teismą dėl vaiko išlaikymo (alimentų), jums užtikrins pastovias pajamas vaiko išlaikymui bei palengvins Jums naštą.

Už laikotarpį nuo išlaikymo neteikimo pradžios iki ieškinio pareiškimo dienos priteisiamas įsiskolinimas. Teismas negali priteisti įsiskolinimo daugiau nei už paskutinius trejus metus, skaičiuojant nuo dienos, kai pareikštas reikalavimas priteisti išlaikymą (CK 3.200 straipsnis).

Jeigu priteisto vaiko išlaikymo (alimentų) nemokės vienas iš tėvų, jums mokės valstybės vaikų fondas. Kreipkitės kuo anksčiau ir turėkite pastovias pajamas savo vaikams.

Alimentų išieškojimas užsienyje

Pastaruoju metu pastebima, kad vis aktualesnis tampa priteistų skolų ar alimentų išieškojimas iš skolininkų, kurie išvyko į užsienį, ten gyvena ir/ar dirba. Jeigu Jūs turite įsiteisėjusį Lietuvos teismo sprendimą, kuriuo Jums priteista skola ar išlaikymas, šis skolos ar alimentų išieškojimas gali būti vykdomas ir už Lietuvos teritorijos ribų.

Išlaikymo išieškojimą iš Europos valstybėse esančių skolininkų palengvina du tarptautiniai dokumentai. Tai 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje nustatytoms funkcijoms vykdyti ir 2007 m. lapkričio 23 d. Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų ir kitokių šeimos išlaikymo išmokų išieškojimo.

Jeigu skolininkas gyvena bet kurioje Europos Sąjungos (ES) šalyje, taip pat ES nepriklausančiose Norvegijoje, Ukrainoje, Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, prašymai dėl jaunesnių kaip 21 metų asmenų išlaikymo išieškojimo pateikiami Vaikų išlaikymo fondo administracijai (Administruoja Sodra). Vaikų išlaikymo fondas, bendradarbiauja su kitų Europos valstybių centrinėmis institucijomis ir padeda išlaikymo išieškotojams (taip pat ir skolininkams) įgyvendinti savo teises. Išieškojimo siekiantiems asmenims nereikia nei vežti ar siųsti dokumentų į užsienio šalis, nei rinkti papildomos informacijos, nei atlyginti teisinės pagalbos išlaidų – visą šį darbą valstybių lėšomis atlieka centrinės institucijos.

Jei skolininkas gyvena ar dirba ne minėtose Europos valstybėse, priteisto išlaikymo pripažinimo ir išieškojimo galima siekti remiantis kitomis daugiašalėmis konvencijomis ar dvišalėmis sutartimis. Procedūros sudėtingesnės, kadangi Lietuvos teismų sprendimus turi pripažinti skolininko buvimo šalies institucijos.
Nors Lietuvos teismų sprendimai ir įsigalioja Lietuvoje, savaime neįgyja teisinės galios už valstybės ribų ir negali automatiškai būti pradėtas alimentų išieškojimas kitos valstybės teritorijoje (Ne ES). Kad Lietuvos teismo sprendimas (alimentų išieškojimas) būtų pradėtas vykdyti kitos valstybės (kurioje gyvena atsakovas, arba kurioje jis gauna pajamas ar turi turto) teritorijoje, būtina viena iš šių procedūrų:
 • Lietuvos teismo sprendimo pripažinimas ir leidimas jį vykdyti (alimentų išieškojimas) užsienio valstybės teritorijoje, arba
 • Lietuvos teismo sprendimo pateikimas vykdymui (alimentų išieškojimas) į kitą valstybę (jeigu tam yra atitinkamos sąlygos).
Sprendimų pripažinimo ar vykdymo tvarką nustato:
  • Europos Sąjungos teisės aktai;
  • tarptautinės daugiašalės sutartys (konvencijos);
 • tarptautinės dvišalės sutartys.

Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais siekiant sprendimų pripažinimo ir vykdymo užsienio valstybėje gali būti tikslinga pasinaudoti praktikuojančių teisininkų (advokatų) paslaugomis. Jei Jūsų finansinė padėtis sunki, yra galimybė kreiptis ir dėl nemokamos teisinės pagalbos užsienyje.

Sprendimų pripažinimas ir vykdymas (alimentų išieškojimas) Europos Sąjungos valstybėse narėse.

 1. Sprendimų pripažinimo ir vykdymo tvarka Europos Sąjungoje pagal Reglamentą Nr. 44/2001.
 2. Sprendimo vykdymas turint Europos vykdomąjį raštą.
  1. Kaip vykdyti teismo sprendimą Jungtinėje Karalystėje?
  2. Kokia tvarka ir kam pateikti dokumentus dėl sprendimo pripažinimo ir vykdymo Airijoje?
  3. Kaip vykdyti teismo sprendimą Švedijoje (turint Europos vykdomąjį raštą)?
 3. Sprendimų pripažinimas ir vykdymas išlaikymo prievolių srityje pagal Reglamentą Nr. 4/2009.
 4. Sprendimų pripažinimas ir vykdymas dėl santuokos nutraukimo ir tėvų pareigų pagal Reglamentą Nr. 2201/2003.

Sprendimo pripažinimas ir vykdymas (alimentų išieškojimas) ne Europos Sąjungos valstybėse

 1. Norvegijoje, Islandijoje, Šveicarijoje – pagal Lugano konvenciją.
 2. Dėl išlaikymo prievolių Australijoje, Norvegijoje, Šveicarijoje, Turkijoje, kt. – pagal 1973 m. Hagos konvenciją.
 3. Ukrainoje, Baltarusijoje, Rusijoje, Moldovoje, Kazachstane, Uzbekistane, Azerbaidžane, Kinijoje, Turkijoje, Armėnijoje – pagal dvišales sutartis.

Vaiko išlaikymo priteisimo kaina:

Išlaikymo (alimentų) savo vaikams priteisimas: 40-100 Eur
Priteisto vaikams išlaikymo (alimentų) padidinimas: 80-120 Eur
Priteisto vaikams išlaikymo (alimentų) dydžio sumažinimas: 80-120 Eur
Prisiteisti vaikų išlaikymo (alimentų) skolą už pastaruosius 3 metus: 50 Eur
Vaiko išlaikymo priteisimo paketas su paaiškinimais: 30 Eur

Užpildykite anketą ir greitai užsitikrinsite savo vaiko išlaikymą! (spausti čia)

Turite klausimų? Susisiekite su mumis. PATEIKTI UŽKLAUSĄ