TĖVYSTĖS NUSTATYMAS IR NUGINČIJIMAS

Tėvystės nustatymas ir nuginčijimas.

Kreipkitės į mus šiais dokumentų parengimo ir konsultacijų klausimais:

 • Tėvystės nustatymas.
 • Ir vaikų išlaikymo (alimentų) priteisimas (daugiau informacijos Alimentų priteisimas).
 • Tėvystės nuginčijimas.

Reikalingi dokumentai:

 • Vaiko gimimo pažymėjimas;
 • Vaiko gimimo įrašas;
 • Kiti papildomi dokumentai.

Pateikite tėvystės (motinystės) nustatymo (nuginčijimo) anketą ir mes jums padėsime.

Tėvystės nustatymo, nuginčijimo ir vaiko išlaikymo priteisimo kaina (dokumentai):

Tėvystės (motinystės) nustatymas: 80 Eur
Tėvystės (motinystės) nuginčijimas: 80 Eur
+Išlaikymo (alimentų) savo vaikams priteisimas: 40-60 Eur

Kodėl verta rinktis paslaugas mus?

 • Tik teigiami atsiliepimai ir įvertinimai; Internete; Facebook;
 • Ilgametė patirtis.
 • Greitumas: Dokumentai paruošiami per 1 – 3 dienas!
 • Visa pusė pagalba klientui konsultuojant ir parenkant geriausius kliento lūkesčius atitinkančius sprendimus;
 • Kokybiškumas: Garantuojami kokybiški ir įstatymus atitinkantys dokumentai.
 • Apmokėjimo politika. Apmokėjimas per 30 d. nuo dokumentų pateikimo, pageidaujant dalinis apmokėjimas;

Mūsų komanda dirba vaiko išlaikymo priteisimo procese:

 • Ieškinių, priešieškinių, atsiliepimų, dublikų, prašymų teismui rengimas;
 • Profesionalus atstovavimas visose teismų instancijose;
 • Bendradarbiaujame su advokatų kontoromis, todėl dokumentai parengiami greitai, profesionaliai ir tinkamai;
 • Įvairių dokumentų, pažymų išreikalavimas iš įstaigų ar institucijų;
  Apeliaciniai ir kasaciniai skundai;
 • Konsultacijos vaiko išlaikymo ir kitais teisiniais Jums rūpimais klausimais;

Tėvystės nustatymas.

LR CK numato pagrindinę sąlygą, kad tėvystę galima nustatyti teismo tvarka. Ši sąlyga atsiranda kai vaikas gimsta nesusituokusiai motinai ir vaiko kilmė iš tėvo nenustatoma remiantis tėvystės pripažinimo pareiškimu.

Svarbiausias įrodymas tėvystės bylose – DNR testas. Paėmus DNR mėginius iš įtariamo tėvo ir vaiko, galima 99,99% ir didesniu tikslumu pasakyti, ar tas žmogus – vaiko tėvas.

DNR tyrimo negalima atlikti priverstinai. Tačiau jeigu vyras tyrimo atsisako (ar be svarbių priežasčių neateina), paprastai laikoma, kad jis pripažįsta tėvystę. Todėl jokiu būdu neapsimoka vengti DNR tyrimo, jei abejojate, ar jūs – tėvas; verta daryti viską, kad jis būtų atliktas.

DNR tyrimas skiriamas teismo (iškilus ginčui dėl tėvystės) pagal tam tikrą tvarką. Tačiau ir ne pagal tą tvarką atliktas tyrimas galioja kaip įrodymas, tik silpnesnis.

Tėvystę teismo tvarka galima nustatyti ir tada, kai vaikui gimus ir registruojant jo gimimą įstatyme nurodyta tvarka buvo nustatyta jo kilmė iš tėvo. Jeigu asmenys, turintys teisę kreiptis dėl tėvystės nustatymo, siekia nustatyti tėvystę, nes mano, kad tėvo duomenys vaiko gimimo įraše neatitinka tikrosios biologinės vaiko kilmės, toks įrašas pirmiausia turi būti nuginčytas.

LR CK yra išvardinti tėvystės nustatymo pagrindai. Pirmiausia tai yra moksliniai įrodymai – ekspertizių, kurios atliekamos siekiant įrodyti giminystės ryšį, išvados. Reikia skirti atliktų ekspertizių įrodomąją galią: ekspertizės, atliktos asmenų prašymu, dėl skirtingos tyrimui pateiktos medžiagos ir konfidencialumo negali būti laikomos patikimais įrodymais. Patikimi įrodymai gali būti teismo paskirtos ekspertizės, atliekamos Teismo medicinos instituto DNR laboratorijos, Policijos departamento prie VRM Kriminalinės policijos Kriminalistinių ekspertizių tarnybos ir Žmogaus genetikos centro.

Be to, galimos ir kitos Civilinio proceso kodekse numatytos įrodymų priemonės: liudytojų parodymai, rašytiniai įrodymai ir panašiai.
Jei šalys – ir ieškovas, ir atsakovas, atsisako ekspertizės, pagrindas nustatyti tėvystę gali būti įrodomieji faktai, patikimai patvirtinantys tėvystę: bendras vaiko motinos ir spėjamo vaiko tėvo gyvenimas, bendras vaiko auklėjimas, išlaikymas, taip pat ir kiti įrodymai.

Tokiu atveju, kai ekspertizės atsisako ne abi šalys, o tik spėjamas vaiko tėvas, teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, gali tokį atsakovo atsisakymą įvertinti kaip tėvystės įrodymą.

Tėvystės (motinystės) nuginčijimas

LR CK yra numatyta tvarka, kuria vadovaujantis galima pripažinti, kad vaiko gimimo įraše nurodyti tėvų ar vieno iš jų duomenys įrašyti neteisingai, kad juos būtų galima išbraukti. Kol nėra pripažinta, kad vaiko gimimo įraše nurodyti neteisingi tėvų duomenys, asmenys, nurodyti vaiko gimimo įraše kaip tėvai, jais ir laikomi nuo pat vaiko gimimo.

Svarbu žinoti, kad duomenis vaiko gimimo įraše apie motiną ar tėvą leidžiama nuginčyti tik teismo tvarka, o vaiko gimimo įraše nurodytų duomenų apie vaiko motiną ar tėvą, įrašytų remiantis įsiteisėjusiu ir galutiniu teismo sprendimu, negalima nuginčyti.

Gali atrodyti, kad tėvystę nuginčyti spėsite visada. Galbūt dabar su vaiko mama dar geri santykiai, nenorite jų gadinti, nors ir įtariate jos neištikimybę ar kad vaikas – ne jūsų.

Deja, tai dažna klaida. Kreiptis dėl tėvystės nuginčijimo privalote per 1 metus nuo tada, kai pradėjote įtarti, kad vaikas gali būti ne jūsų (arba per 1 metus nuo to, kai sužinojote, kad esate įrašytas vaiko tėvu, kurio nepripažįstate). Vėliau net jeigu DNR testas įrodys, kad jūs tikrai nesate tėvas, tai dar nereikš, kad teismas nuginčys tėvystę.

Lietuvoje “tėvas” suprantama plačiau nei vien biologinis tėvas. Jeigu auginote vaiką kaip savą, užsimezgė ryšys, ir tėvystės neginčijote – tai teismas gali ir laikyti jus tėvu, net jei nesate biologinis tėvas. Ir net po skyrybų priteis iš jūsų alimentus (išlaikymą) ne savo vaikui.

Tiesa, jeigu toks tėvo-vaiko ryšys nesusiformavo arba jeigu buvo tam tikrų rimtų aplinkybių, dėl kurių negalėjote kreiptis dėl tėvystės pripažinimo anksčiau, 1 metų terminas gali būti teismo valia pratęstas (atnaujintas).

LR CK yra nurodyti tėvystės (motinystės) nuginčijimo pagrindai. Kai vaikas gimė susituokusiems tėvams arba nepraėjus daugiau kaip trims šimtams dienų po santuokos pabaigos, tai tėvystę (motinystę) nuginčyti galima tik įrodžius, kad asmuo negali būti vaiko tėvas. Tokiais įrodymais yra ne tik moksliniai tyrimai, bet ir įtikinami faktai, pvz. tėvas, kai vaikas buvo pradėtas, jau seniai gyveno užsienyje.

Svarbu žinoti, kad nuginčyti motinystę ar tėvystę, pripažintą pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo, galima tik įrodžius, kad vaiko motina ar tėvas nėra biologiniai tėvai.

Kreiptis į teismą dėl tėvystės (motinystės) nuginčijimo suinteresuoti asmenys gali per vienerius metus. Yra du atskaitos taškai, nuo kurių galima skaičiuoti šį terminą: nuo tos dienos, kada asmuo, kuris kreipiasi į teismą, sužinojo apie ginčijamus duomenis, įrašytus vaiko gimimo įraše, arba paaiškėjo aplinkybių, duodančių pagrindą teigti, kad duomenys neatitinka tikrovės.