IMONES STEIGIMAS

Įmonės steigimas nelietuvišku pavadinimu nuo 2013 m. gegužės mėn. buvo gerokai apribotas. Šiuo metu, norint nelietuviško pavadinimo, tenka bandyti apeiti nustatytą tvarką pasinaudojant įstatymo spragomis. Mes jums padėsime įsteigti įmonę užsienio kalbos pavadinimu.

Įmonės nelietuvišku pavadinimu registravimo išlaidos: 550 EUR.

Įmonės steigimas nelietuvišku pavadinimu plačiau

Užsienio kalba (ypač anglišką) pavadinimą Lietuvos verslininkai pageidauja registruoti dažniausiai tada, kai nori dirbti su tarptautinėmis rinkomis, nes lietuviški pavadinimai neretai užsienio partneriams būna sunkiai suprantami. Mūsų praktikoje pastebėjome, kad dažniausiai verslininkus domina UAB steigimas nelietuvišku pavadinimu.

Kiekvieną kartą Juridinių asmenų registro tvarkytojas (VĮ „Registrų centras“) tikrindamas steigiamos įmonės (UAB, MB ar kt.) pavadinimą turi kreiptis į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją dėl konsultacijos dėl juridinio asmens pavadinimo atitikties lietuvių bendrinės kalbos normoms. Tik Valstybinės lietuvių kalbos komisijos patvirtintas juridinio asmens pavadinimas yra įtraukiamas į laikiną Juridinių asmenų registrą. Todėl savo klientams nusprendėme pasiūlyti KITĄ BŪDĄ įmonės steigimui nelietuvišku pavadinimu.

Nemaža dalis verslininkų, ypač tie, kurių veikla yra orientuota į eksporto rinkas, verčiau rinktųsi įmonės (UAB, MB ar kt.) steigimą nelietuvišku (užsienietišku) pavadinimu. Tad neverta nusiminti, nes tokia galimybė tikrai egzistuoja! Jeigu steigiama įmonė (UAB, MB ar kt.) yra susijusi su kita įmone (UAB, MB ar kt.) arba užsienio juridiniu asmeniu ar organizacija, tokiu atveju galimas įmonės (UAB, MB ar kt.) steigimas, kurios pavadinimas neatitinka lietuvių bendrinės kalbos normų.

Jeigu JUMS REIKALINGAS įmonės (UAB, VšĮ, MB ir kt.) steigimas nelietuvišku pavadinimu, tada galite kreiptis į mus – turime tinkamiausią sprendimą Jūsų norimo pavadinimo registravimui.

Žingsniai, kuriuos turite atsiminti steigdami įmonę nelietuvišku pavadinimu

Įmonės pavadinimas. Juridinių asmenų registre rezervuokite įmonės pavadinimą. Svarbiausia – to pavadinimo ar jo darinių neturi būti užregistravę kiti juridiniai asmenys, jis turi nebūti klaidinančiai panašus į jau įregistruotus pavadinimus, prekių ir paslaugų ženklus.

Steigimo dokumentai. Privalomi įmonės steigimo dokumentai yra steigimo sutartis, kurioje numatomos įmonės steigimo sąlygos (jei steigia vienas asmuo – reikalingas steigimo aktas), būsimos įmonės įstatai, kuriuose apibrėžiami įmonės veiklos tikslai, valdymo organai, jų kompetencija ir kt., steigiamojo akcininkų susirinkimo protokolas, kuriuo patvirtinami įmonės valdymo organų nariai.

Registracijos adresas. Nepamirškite, kad jūsų įmonei kaip ir žmogui reikia stogo virš galvos, tad gaukite patalpų, kuriose registruojama įmonės buveinė, savininko sutikimą suteikti patalpas tokiam tikslui. Jei patalpos yra įkeistos, reikalingas ir kreditoriaus ar kelių kreditorių sutikimas.

Minimalus įstatinis kapitalas. Jeigu steigiate uždarąją akcinę bendrovę (UAB), jums būtina sudaryti minimalų įstatinį kapitalą, kuris šiuo metu yra 2,5 tūkst. eurų. Pateikę įmonės steigimo sutartį ir įgaliojimą, jei įgaliojimai nėra suteikti pagal steigimo sutartį, banke atidarykite kaupiamąją sąskaitą, į kurią įmokėsite šią sumą, ir bankas išduos pažymą, kad sudarėte įstatinį kapitalą.

Notaro patvirtinimas. Apsilankykite pas notarą, kuris patvirtins, kad jūsų pateikti dokumentai – steigimo, dokumentai, pažyma dėl pavadinimo rezervacijos, patalpų, kuriose registruojama įmonės buveinė, savininko sutikimas suteikti patalpas ir banko pažyma dėl įstatinio kapitalo sudarymo, kuri nėra būtina steigiant mažąją bendriją (MB), – atitinka įstatymų reikalavimus.

Įmonės registravimas. Notaro patvirtintus dokumentus pateikite VĮ Registrų centrui, kuri ir užregistruos jūsų įmonę.

Visus šiuos būtinus žingsnius atliekame mes, jums tereiks tik pasirašyti dokumentus ir sumokėti sutartą sumą!

Turite klausimų? Susisiekite su mumis. PATEIKTI UŽKLAUSĄ