Pilnamečių vaikų išlaikymas

Pilnamečių vaikų išlaikymas. LR civilinio kodekso (toliau – CK) 3.194 str. 3 dalyje nurodyta, kad išlaikymą teismas priteisia, kol vaikas sulaukia pilnametystės, išskyrus atvejus, kai vaikas yra nedarbingas dėl invalidumo, kuris jam nepilnamečiui nustatytas, arba kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24-erių metų.

Mes parengsime Jums reikalingą ieškinį teismui Lietuvoje. Pilnamečio vaiko išlaikymo priteisimas galimas, kuris yra:

 • moksleivis arba
 • studentas.

Pilnamečio vaiko išlaikymo priteisimo dokumentų teismui parengimo kaina:

Pilnamečio vaiko, kuris yra moksleivis/studentas išlaikymo priteisimas: 40-120 Eur

Užpildykite pilnamečiui vaikui išlaikymo priteisimo anketą ir turėkite teismui dokumentus jau kitą dieną!

Kodėl verta rinktis paslaugas internetu pas mus?

 • Tik teigiami atsiliepimai ir įvertinimai; Internete; Facebook;
 • Ilgametė patirtis.
 • Greitumas: Dokumentai paruošiami per 1 – 3 dienas!
 • Visa pusė pagalba klientui konsultuojant ir parenkant geriausius kliento lūkesčius atitinkančius sprendimus;
 • Kokybiškumas: Garantuojami kokybiški ir įstatymus atitinkantys dokumentai.
 • Apmokėjimo politika. Apmokėjimas per 30 d. nuo dokumentų pateikimo, pageidaujant dalinis apmokėjimas;

Mūsų komanda dirba pilnamečio vaiko išlaikymo priteisimo procese:

 • Ieškinių, priešieškinių, atsiliepimų, dublikų, prašymų teismui rengimas;
 • Profesionalus atstovavimas visose teismų instancijose;
 • Bendradarbiaujame su advokatų kontoromis, todėl dokumentai parengiami greitai, profesionaliai ir tinkamai;
 • Įvairių dokumentų, pažymų išreikalavimas iš įstaigų ar institucijų;
 • Apeliaciniai ir kasaciniai skundai;
 • Konsultacijos vaiko išlaikymo ir kitais teisiniais Jums rūpimais klausimais;

Reikalinga teismui pateikti šie dokumentai: (alimentų priteisimas)

1. Vieno iš tėvų santuokos/ištuokos liudijimas, jei tėvai susituokę/išsituokę (kopija);
2. Išrašas iš VĮ „Registrų centras“ duomenų bazės apie turimą nekilnojamąjį turtą;
3. Išrašas iš VĮ „Regitra“ duomenų bazės apie turimas transporto priemones;
4. Jūsų asmens dokumento kopija;
5. Pažyma apie darbo užmokestį (jei dirbate);
6. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą (kopija);
7. Pažyma apie šeimos sudėtį (kopija);
8. Pažyma apie mokymąsi/studijas (kopija);
9. Pažyma apie stipendiją ar kitas gaunamas pajamas (jei gaunate);
10. Kiti papildomi aplinkybes pagrindžiantys dokumentai.

Pilnamečio vaiko išlaikymo priteisimo paketas – 50 €

Pilnamečio vaiko išlaikymo priteisimo paketą sudaro: visi reikalingi teismui pilnamečio vaiko išlaikymo priteisimo dokumentai. Tereikia pačiam užsipildyti ir galite nešti dokumentus į teismą. Pilnamečio vaiko išlaikymo priteisimo paketas yra patogus tiems, kas nenori atskleisti savo asmeninių duomenų ir kitos konfidencialios informacijos.

Parašykite mums į [email protected].

PILNAMEČIŲ VAIKŲ IŠLAIKYMAS TRUMPAI

Pilnametis, kuriam reikalinga parama turi teisę į išlaikymą tik tuomet, jei jis mokosi Švietimo įstatymo 41 straipsnio 7 dalyje nurodytoje mokykloje ir dienine mokymo forma. Pilnamečių vaikų išlaikymas galimas kai: pilnametis vaikas mokosi vidurinėje mokykloje arba mokosi dieniniame aukštosios mokyklos skyriuje. Vidurinės mokyklos tipui priskiriama:

1) vidurinė mokykla (vidurinio ugdymo programa; vidurinio ugdymo programa ir pagrindinio ugdymo programos II dalis; vidurinio ir pagrindinio ugdymo programos; vidurinio, pagrindinio ir pradinio ugdymo programos);

2) gimnazija (akredituota vidurinio ugdymo programa; akredituota vidurinio ugdymo programa ir pagrindinio ugdymo programos II dalis; tarptautinio bakalaureato programa, akredituota vidurinio ugdymo programa ir pagrindinio ugdymo programos II dalis; atskirais atvejais – akredituota vidurinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo programos; akredituota vidurinio ugdymo, pagrindinio ir pradinio ugdymo programos);

3) menų gimnazija (akredituota vidurinio ir muzikinio ugdymo programa, pagrindinio ir muzikinio, pradinio ir muzikinio ugdymo programos; akredituota vidurinio ir dailės ugdymo programa, pagrindinio ir dailės, pradinio ir dailės ugdymo programos);

4) konservatorija (akredituota vidurinio ir muzikinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programos II dalis ir muzikinio ugdymo programa);

5) suaugusiųjų mokykla (suaugusiųjų vidurinio, suaugusiųjų pagrindinio ir suaugusiųjų pradinio ugdymo programos; suaugusiųjų vidurinio ir suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos);

6) specialioji mokykla (vidurinio, pagrindinio, pradinio ir specialiojo ugdymo programos).

Pažangų mokymąsi vidurinėje mokykloje CK 3.194 straipsnio 3 dalyje įtvirtintų teisių įgyvendinimo aspektu liudytų mokinio perkėlimas į aukštesnę klasę turint patenkinamus metinius įvertinimus ar leidimas laikyti brandos egzaminus ir jų išlaikymas.

Pilnamečio vaiko išlaikymas teismų praktikoje.

Pilnamečių vaikų išlaikymas besimokančiam vidurinėje. Išlaikymo pilnamečiam vidurinės mokyklos dieniniame skyriuje besimokančiam paramos būtinam vaikui dydžio nustatymui taikytinos sąlygos pagal įstatymo analogiją (CK 3.192 straipsnio 2 dalis), t. y. išlaikymo dydis turi būti proporcingas pilnamečio moksleivio poreikiui bei tėvų turtinei padėčiai ir turi užtikrinti būtinas sąlygas viduriniam išsilavinimui įgyti. Pažymėtina, kad pilnamečio moksleivio išlaikymas, kuriuo užtikrinamos būtinos sąlygos viduriniam išsilavinimui įgyti, negali būti suprastas siaurai, tik kaip garantijų pažangumui pasiekti suteikimas. Toks išlaikymas apima platų būtinų sąlygų išsilavinimui gauti spektrą. Šis, kaip ir kiti kriterijai, yra vertinamojo pobūdžio teisinės kategorijos, kurių turinį lemia konkretūs teisiškai reikšmingi faktai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-204/2009).

Pilnamečio vaiko išlaikymas besimokančiam aukštojoje ar profesinėje mokykloje. 

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT) pažymėjo, kad sprendžiant klausimą dėl išlaikymo pilnamečiam vaikui, besimokančiam aukštojoje mokykloje, priteisimo, atsižvelgtina į kriterijus, apibūdinančius paramos pilnamečiui būtinumą bei tėvų galimybes ją teikti.

Pirmajai kriterijų grupei priskirtina: sunki vaiko turtinė padėtis; visų protingų galimybių pačiam pasirūpinti reikalingomis lėšomis išnaudojimas (tame tarpe ir valstybės remiamų paskolų gavimo galimybės išnaudojimas); sąžiningas pareigos mokytis vykdymas. Antrajai kriterijų grupei priskirtini faktoriai, pagal kuriuos nustatoma tėvų padėtis: vertinama, ar tėvai turi galimybių išlaikymui teikti, ar dėl priteisto išlaikymo nebus iš esmės pabloginta tėvų ir jų šeimos narių turtinė padėtis, ar patiems tėvams nereikalinga parama, globa ir pan.

Nagrinėjant tokias bylas būtina nustatyti ir paramos prašančio asmens poreikius: ar jis turi mokėti ir už studijas, ar parama jam reikalinga tik gyvenimo išlaidoms, kurioms, be įprastų maisto, aprangos, higienos reikmenų įsigijimo ir kitokių būtinųjų išlaidų, priskirtinos ir būsto nuomos bei išlaikymo, vykimo iki studijų vietos išlaidos, mokslo priemonių įsigijimui reikalingos lėšos ir pan. Be to, turi būti įvertinamas pilnamečio turtas, visų rūšių pajamos (darbo užmokestis, pašalpos, pensijos, autorinis atlyginimas, stipendija ir kt.), protingų galimybių jas gauti išnaudojimas (2011 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-11/2011).

Turite klausimų? Susisiekite su mumis. PATEIKTI UŽKLAUSĄ