VAIKO IŠLAIKYMO PRITEISIMAS

Vaiko išlaikymo (alimentų) priteisimas

Vaiko išlaikymo priteisimas (alimentai). Mes teikiame teisines paslaugas išlaikymo (alimentų) priteisimo procese:

 • Konsultuojame žodžiu (telefonu, atvykus į biurą) ir raštu (el. paštu, pateikus užklausą).
 • Paaiškiname nuo ko pradėti norint prisiteisti išlaikymą (alimentus), koks tinkamiausias, greičiausias ir pigiausias kreipimosi į teismą būdas, kiek gali užtrukti procesas ir įvertinę visas bylos aplinkybes, įvardijame siūlomų paslaugų kainą;
 • Rengiame procesinius dokumentus (ieškinys, atsiliepimas, pareiškimas dėl teismo įsakymo ir pan.);
 • Atstovaujame teismuose dėl išlaikymo priteisimo metu.

Alimentų priteisimas internetu!

Teikiame “alimentai internetu” paslaugą. Paslauga skirta norintiems gauti parengtus vaiko išlaikymo dokumentus teismui internetu! Gaukite per 24 val. teismui reikalingus dokumentus internetu neišėję iš namų.

Kodėl verta rinktis alimentų priteisimą pas mus?

 • Tik teigiami atsiliepimai ir įvertinimai; Internete; Facebook;
 • Ilgametė patirtis.
 • Greitumas: Dokumentai paruošiami per 1 – 3 dienas!
 • Visa pusė pagalba klientui konsultuojant ir parenkant geriausius kliento lūkesčius atitinkančius sprendimus;
 • Kokybiškumas: Garantuojami kokybiški ir įstatymus atitinkantys dokumentai.
 • Apmokėjimo politika. Apmokėjimas per 30 d. nuo dokumentų pateikimo, pageidaujant dalinis apmokėjimas;

Alimentų priteisimas be advokato ir nedalyvaujant teisme!

Naujiena! Prisiteisk alimentus be advokato nedalyvaujant Jums patiems teismo posėdyje. Parengiame teismui dokumentus, jog nei Jums nei kitam vaiko tėvui nereikėtų dalyvauti teismo posėdyje ar samdytis advokatą nesvarbu kur Jūs bebūtumėte, ar Lietuvoje, ar Anglijoje, ar Švedijoje ar kitoje pasaulio šalyje. Tik 50 EUR.

Užpildykite šią Alimentų priteisimo be advokato anketą ir turėkite jau priteistus alimentus sekančią dieną.

REIKALINGI DOKUMENTAI PRITEISIANT ALIMENTUS BE ADVOKATO:

 1. Vaiko/ų gimimo liudijimo kopijos;
 2. Jūsų asmens dokumento kopija;

Vaiko išlaikymo priteisimas (dydis)

Vaiko išlaikymo priteisimas (dydis). Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 straipsnio 2 dalis). Vaikų išlaikymo dydis (alimentai) yra nulemtas išlaikymo instituto paskirties – sudaryti vaikams tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jų visapusiškam ir harmoningam vystymuisi.

Teismas, spręsdamas klausimą dėl vaikų išlaikymo dydžio (alimentų), turi nustatyti šiuos teisiškai reikšmingus faktus:

 • konkretaus vaiko poreikius;
 • abiejų tėvų turtinę padėtį.

Analizuodami konkretaus vaiko poreikio turinį ir apimtį teismai turi atsižvelgti į teisės aktuose įtvirtintas vaiko teises, į poreikius būtinoms vaiko vystymosi sąlygoms sudaryti. Būtinoms vaiko vystymosi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui.

Išlaikymas (alimentai) yra vieno iš tėvų skiriamos lėšos savo nepilnamečiui vaikui, o kai kuriais atvejais pilnamečiui vaikui išlaikyti. Dažniausiai išlaikymas (alimentai) priteisiami, kai vaiko tėvai išsiskyrę, tačiau išlaikymą galima prisiteisti ir tais atvejais, kai tėvai tebėra susituokę.

Teismų praktikoje kyla neaiškumų nustatant vaiko poreikių turinį, tėvų turtinę padėtį, išlaikymo formą, dydį, išlaikymo dydžio ir formos pakeitimą. Be to, susiduriama su sunkumais nustatant teisiškai reikšmingus faktus, renkant įrodymus, įteikiant pranešimus, šaukimus ir kitus dokumentus, nustatant taikytiną teisę, teismingumą, kai vienas iš tėvų gyvena užsienyje.

Daugiau apie vaiko išlaikymo priteisimą skaitykite “Vaiko išlaikymo priteisimas (dydis)“.

LABAI SVARBU!

 • Parengiame vaiko išlaikymo priteisimo dokumentus, prireikus atstovaujame teismuose, kai vaikui išlaikymą (alimentus) norima priteisti nutraukiant santuoką (skyrybų byloje), taip pat, kai vaikas yra gimęs ne santuokoje;
 • Padedame priteisti vaikui išlaikymą net ir nenutraukiant santuokos, t.y. tėvai ir toliau gyvena santuokoje;
 • Padedame priteisti vaiko išlaikymą ne tik ateičiai, bet ir už praėjusius trejus metus;
 • Padedame priteisti vaiko išlaikymą pilnametystės sulaukusiam vaikui;
 • Padedame priteisti vaiko išlaikymą, net, jei vienas iš tėvų gyvena užsienyje;
 • Padedame priteisti vaikui laikiną išlaikymą (alimentus);
 • Padedame nustatyti bendravimo tvarką su vaiku vienam iš tėvų (pasimatymai);
 • Padedame nustatyti vaiko gyvenamąją vietą su vienu iš tėvų.

Mūsų komanda dirba vaiko išlaikymo priteisimo procese:

 • Ieškinių, priešieškinių, atsiliepimų, dublikų, prašymų teismui rengimas;
 • Profesionalus advokatų atstovavimas visose teismų instancijose;
 • Bendradarbiaujame su kitomis advokatų kontoromis, todėl dokumentai parengiami greitai, profesionaliai ir tinkamai;
 • Įvairių dokumentų, pažymų išreikalavimas iš įstaigų ar institucijų;
 • Apeliaciniai ir kasaciniai skundai;
 • Konsultacijos vaiko išlaikymo ir kitais teisiniais Jums rūpimais klausimais;

Laikinas vaiko išlaikymo priteisimas.

Viena iš laikinųjų apsaugos priemonių formų – laikino materialinio išlaikymo vaikui priteisimas (LR CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d. 11 p., LR CK 3.65 str. 1d. – 2 d. 4 p.). Ši priemonė taikoma, iki byloje bus priimtas teismo sprendimas (LR CK 3.65 str. 1 d.). Šios konkrečios laikinosios apsaugos priemonės tikslas yra užtikrinti, kad būtinos vaikui vystytis sąlygos ir bent minimalūs vaiko poreikiai būtų užtikrinti ir patenkinti visos bylos nagrinėjimo teisme laikotarpiu, kuris atskirais atvejais gali užtrukti.
Todėl norėdami, jog būtų priteistas vaikui laikinas išlaikymas, anketoje atitinkamai pažymėkite. Paprastai priteisia teismas max. 1/2 MMA arba 215 EUR/mėn. vienam vaikui.

Taip pat yra galimybė nustatyti:

  • laikiną gyvenamąją vietą su vienu iš tėvų;
  • išimtiniais atvejais draudimas vienam iš tėvų išvykti iš nuolatinės gyvenamosios vietos ir (arba) draudimas išvežti vaiką iš nuolatinės gyvenamosios vietos be teismo leidimo;
 • laikino materialinio išlaikymo priteisimas ar laikinų apribojimų nustatymas (pvz. laikinai nustatyti bendravimo tvarką, uždrausti vienam sutuoktiniui/tėvui matytis su nepilnamečiais vaikais);

Dėl bendravimo su vaiku nustatymo.

Tėvų teisės bendrauti su vaiku ir dalyvauti jo auklėjime yra lygios. Dėl bendravimo su vaiku ir dalyvavimo jį auklėjant tvarkos tėvai turėtų susitarti tarpusavyje. Su vaiku gyvenantis tėvas (motina) turėtų užtikrinti maksimalias galimybės kartu negyvenančiam tėvui ar motinai bendrauti su vaiku ir jį auklėti. Tėvų bendravimui su vaiku kliudyti yra draudžiama, išskyrus tuos atvejus, kai bendravimas tampa pavojingu vaiko interesams. Kliudymas bendrauti su vaiku traktuojamas ne tik kaip vieno iš tėvų, gyvenančio skyriumi, teisės pažeidimas, bet tuo pačiu ir vaiko interesų pažeidimas.

Kaip ir visus kitus klausimus, susijusius su vaiko auginimu bei auklėjimu, taip ir klausimą dėl bendravimo su vaiku bei dalyvavimo jį auklėjant tėvai turėtų išspręsti bendru sutarimu. Jei tėvams susitarti nepavyksta, ginčą dėl bendravimo su vaiku bei dalyvavimo jį auklėjant sprendžia teismas.

Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.

Tėvams, gyvenantiems kartu, ginčų dėl to, su kuriuo iš tėvų turėtų gyventi vaikas, nekyla. Tačiau tėvui ir motinai, kurie gyvena atskirai, turi būti išspręstas klausimas, su kuriuo iš tėvų vaikas gyvens. Galioja esminė taisyklė, kad tėvai patys susitaria, su kuriuo iš jų gyvens vaikas. Kilus ginčui dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, sprendimą priima trečioji šalis – teismas.

Daugiau Bendravimo su vaiku tvarkos ir gyvenamosios vietos nustatymas

Vaiko išlaikymo priteisimas (alimentai) praktikoje.

Vaiko išlaikymo priteisimas. Tėvų teisių ir pareigų išlaikyti vaikus imperatyvumo principas reiškia, kad šios tėvų teisės ir pareigos yra asmeninio pobūdžio ir jų įgyvendinimas negali būti perleistas kitiems asmenims, tėvai negali susitarti dėl šios teisės atsisakymo, toks atsisakymas negalioja (CK 3.5 straipsnio 1 dalis, 3.159 straipsnio 1 dalis), tačiau tėvai gali susitarti dėl išlaikymo (alimentų) tvarkos ir formos (CK 3.192 straipsnio 1 dalis), t. y. kaip vaiko išlaikymas bus įgyvendintas, kokiu būdu kiekvienas iš tėvų prisidės prie vaiko išlaikymo (alimentų).

Vaiko išlaikymo priteisimo kaina (dokumentai):

Išlaikymo (alimentų) savo vaikams priteisimas 40-100 Eur
Priteisto vaikams išlaikymo (alimentų) padidinimas 80-120 Eur
Priteisto vaikams išlaikymo (alimentų) dydžio sumažinimas 80-120 Eur
Pilnamečio vaiko, kuris yra moksleivis/studentas išlaikymo priteisimas 40-100 Eur
Prisiteisti vaikų išlaikymo (alimentų) skolą už pastaruosius metus 50 Eur
Vaiko išlaikymo priteisimo paketas su paaiškinimais 30 Eur
Atsiliepimo į ieškinį parengimas 80-120 Eur
Dėl bendravimo tvarkos su vaiku ar vaiko gyvenamosios vietos nustatymo parengimas 50 Eur

Užpildykite anketą ir tuoj pat užsitikrinkite savo vaiko išlaikymą! (spausti čia)

Turite klausimų? Susisiekite su mumis. PATEIKTI UŽKLAUSĄ