NUOBAUDŲ APSKUNDIMAS

ADMINISTRACINIŲ NUOBAUDŲ GINČIJIMAS, SKUNDŲ RENGIMAS / SURAŠYMAS, APSKUNDIMO TVARKA

Administracinė teisė yra viešosios teisės šaka, reglamentuojanti visuomeninius santykius, kurie susiklosto valstybinio valdymo srityje.

Šios teisės šakos reguliuojamų santykių sritis yra labai plati, o su ja susiduriame praktiškai kiekviename žingsnyje – vairuodami automobilį, laikydamiesi viešosios tvarkos ar norėdami gauti kokią nors išmoką, leidimą ir pan. Dažnai tampa sunku susigaudyti teisės aktų gausybėje, o dar sunkiau – veiksmingai apginti savo pažeistas teises.

Todėl kreipkitės į mus ir mes padėsime užtikrinti, kad Jūsų teisės nebūtų pažeistos, o pažeistos – tinkamai ir veiksmingai apgintos!

Patikima pagalba visais administracinės atsakomybės (administracinės nuobaudos skyrimo, apskundimo/ginčijimo, panaikinimo ir kt.) klausimais.

Atkreipiame dėmesį, kad:

  • Įvairių valstybinio valdymo subjektų priimami sprendimai privalo būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Tai nustatyta LR viešojo administravimo įstatyme. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje yra ne kartą konstatavęs, kad viešojo administravimo subjektai turi pareigą priimtame administraciniame sprendime nurodyti pagrindinius faktus, argumentus ir įrodymus, pateikti teisinį pagrindą, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi, priimdamas administracinį aktą, o motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-1037/2010 , 2008 m. birželio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-700/2008 , 2009 m. balandžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-422/2009 ).
  • Visi administracinių teisės aktų dviprasmiškumai aiškinami privataus asmens naudai. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pasisakęs, kad administarcinių teisinių santykių pobūdis lemia tai, kad privatus asmuo yra silpnesnioji tokių santykių pusė, tad  esant neaiškumams santykyje su valstybine institucija, teisė turėtų būti aiškinama jo naudai, siekiant subalansuoti nelygias šalių pozicijas bei garantuoti asmens, kaip silpnesnės šalies, apsaugą (žr. LVAT 2013 m. kovo 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A552-185/2013 ).

Mūsų komanda konsultuoja ir rengia profesionalias analizes/išvadas visais klausimais, kylančiais iš administracinių teisinių santykių:

1) administracinės atsakomybės taikymas administracinių teisės pažeidimų (viešosios tvarkos, transporto (t. y. Kelių eismo taisyklių), sveikatos apsaugos, žemės ūkio, prekybos, finansų, apskaitos, buto teisių ir kitose srityse) atveju;

2) Administracinės nuobaudos skyrimas, apskundimas/ ginčijimas, panaikinimas;

3) Įvairių institucijų, įstaigų ir pan. veikimas ar neveikimas, jų priimtų sprendimų Jūsų atžvilgiu teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas.

Kompetentingai išanalizuojame ir įvertiname Jūsų faktinę situaciją bei galimybę laimėti teisinį ginčą, parengiame skundus, prašymus įvairioms institucijoms, įstaigoms bei kitiems viešojo administravimo subjektams. Taip pat parengiame skundus, prašymus bei atsiliepimus administraciniam teismui arba administracinių ginčų komisijoms, apeliacinius skundus – Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Turite klausimų? Susisiekite su mumis.

 
 

Patvirtinimas